Haberler

Evernote Kullanıcı Verilerinin Güvenliği ve Şeffaflıktan Yanadır

Gönderen: Chris O'Neill, Yönetim Kurulu Başkanımız 07 Mart 2016

Gönderen: Chris O'Neill, Yönetim Kurulu Başkanımız 07 Mart 2016

Evernote, insan beyninin dijital uzantısını yapma fikriyle başladı. Hedefimiz olarak bunu belirledikten kısa süre sonra, şu ilkeleri sistemleştirmek için Veri Korumanın 3 Yasası’nı yazdık:

  1. Verileriniz Size Aittir
  2. Verileriniz Korunur
  3. Verileriniz Taşınabilirdir

Bu 3 Yasa aldığımız bütün kararları çerçeveliyor ve uğruna savaşmaya değer olduklarına inanıyoruz. Yazdığınız bir roman taslağından, bütün bir işletme için oluşturulan iş hedeflerine kadar tüm fikirlerin, ilham kaynaklarının ve bilginin depolanabileceği bir belleğiz. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi ve planlarınızı Evernote’a kaydetmek için, onları sizin adınıza koruyacağımız konusunda bize güvenmeniz gerektiğini biliyoruz.

Evernote’ta depoladığınız fikirler ulusal yasalar, eyalet yasaları ve yasal işlemlerle de korunmaktadır. Ve bireyler, hükümetler ya da mahkemelerin bu yasaları çiğneyerek sizin özel notlarınıza erişememesi gerektiğine inanıyoruz.

Evernote’un kullanıcı verilerinin güvenliğini sağlamak için Apple ve başka teknoloji şirketleri ile birlikte çalışmasının nedeni bu. Evernote, güven ve şeffaflığı geliştirmek adına, Apple’ın kendisini FBI’ın şifreli bir iPhone’a erişebilmek için güvenlik özelliklerini devre dışı bırakmasına yardım etmeye zorlayan bir mahkeme kararının iptaline yönelik olarak yaptığı başvuruyu desteklemek üzere bugün sunulacak olan yasal dava özetine amicus curiae (“mahkeme dostu”) olarak imza atıyor.

Mahremiyet ve güvenliğin, hukuki yaptırımlar ve ulusal güvenlik ihtiyaçları karşısında dengelenmesi gerektiğinin farkındayız. Evernote, kullanıcı verileri ile ilgili geçerli yasal gereklilikleri –bu gereklilikler uygun yasal çerçevedeki kanuni prosedürlerin bir sonucu olarak ortaya çıktığında– daima ciddi bir şekilde değerlendirmeyi ve onlara uymayı seçmiştir. Kanuni yaptırım taleplerine verdiğimiz yanıtlar konusunda şeffaflık ilkesini benimsiyoruz ve resmi kurumlar kullanıcılarımıza ait verileri talep ettiğinde kullanıcılarımızı bu konuda bilgilendirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca, her yıl bizden talep edilen kullanıcı verileri miktarını Şeffaflık Raporumuzda açıklıyoruz.

Apple olayında, bu ilkeler devlet menfaatleri adına tehdit edilmektedir. FBI’ın istifade etmeye çalıştığı ve 1789’da oldukça sınırlı sayıdaki yasa ve mevzuatı tamamlamak üzere çıkarılan bir yasa olan Mahkeme Yetki ve Sorumlulukları Yasası’nın, herhangi bir mahkemenin, FBI’ın mevcut yasalara gore sahip olmadığı hakları bu kuruma verebilmesini sağlayacağını düşünüyoruz. Bu durumda Apple, birçok kanunda devletin kullanıcı verilerine erişim hakkını tanımlayan Kongre’nin hiç bir zaman şirketleri yapmak zorunda bırakmadığı bir şeyi yapması için zorlanabilecektir.

Devletin veri taleplerini düzenleyen mevcut yasalarda Kongre’nin kişisel gizliliğe saygı konusundaki kararlarına özellikle dikkat çekilmektedir. Yasaya göre, şirketler kullanıcılarını korumak için şifresi çözülemeyecek şifreleme teknolojileri kullanabilirler. Doğrusunu söylemek gerekirse, Federal devletin Federal Ticaret Komisyonu gibi başka kurumları şirketlerin kullanıcılar için güvenlik ve gizliliği artırmasını talep etmektedir.

Tek bir soruşturmaya yardımcı olmak için Apple’dan iPhone’un şifresini kıracak bir kod yazmasını istemek bizatihi korkutucu bir şeymiş gibi görünmeyebilir, ancak bunun bir kez uygulanması, tüm iPhone’ları bu etkiye karşı savunmasız bırakacaktır. Bu tür bir uygulamayla yasal süreci bozmak ve bir mahkemeden Kongre kararı olmaksızın yeni bir yasa yapmasını istemek bizi tüm şifreli verilerin risk altında olacağı bir yola sokar. FBI’ın gücünün bu şekilde genişletilmesi daha önceden emsali görülmemiş bir şeydir ve kabul edilemez.

Bu alanda yükselen tek ses bizimki değil. Bunda hepimizin bir payı var ve devletin cezai soruşturmalar ve ulusal güvenlik soruşturmaları bakımından ihtiyaçlarının, şirketlerin kullanıcılarının gizlilik ve güvenliğini koruma ihtiyaçlarıyla nasıl dengelenebileceği ile ilgili ulusal müzakereler devam etmeli. GPS ile izlemeden, şifrelemeye ve Ulaştırma Güvenlik Dairesi’nin vücut taramalarına, her bir teknolojik ilerleme ile birlikte bu denge hem bizim tarafımızdan hem de yasa koyucular tarafından dikkatli bir biçimde göz önüne alınmalı ve yeniden değerlendirilmeli. Bu ulusal müzakereler, aynı zamanda, yapılacak değişikliklerin bütün olarak toplumumuz üstünde neden olabileceği geniş etkileri de değerlendirmelidir. Gizliliğiniz sizin için ne kadar önemli? Bizim için her şey demek!

Hayatınızın işi —beyin fırtınalarınız ve buluşlarınız, büyük planlarınız ve henüz atıl durumdaki düşünceleriniz— için bize güvendiniz. Ve size bir söz verdik. Ürün ve hizmetlerimizde gizlilik ve güvenliği sağlamak için çok çalıştık ve bu çabalarımız hakkında şeffaf davrandık. Devlet, kullanıcı verilerimize erişim talep ettiğinde, bu taleplerin geçerli ve tam olarak uygun olduğundan emin olacağız. Bunu sizin haklarınızı savunmak için yapıyoruz. Bu gizlilik ve güvenliği bizden bekliyorsunuz ve bunu hak ediyorsunuz. Ve bu olaydaki duruşumuzun nedeni bu.

Premium

Evernote Premium

Daha akıllıca yaşamanız ve çalışmanıza yardım edebilecek özellikler için yükseltin.

Premium'a Geçin
Şu konuda daha fazla yazı görüntüle: 'Haberler'

Yorumlar kapandı.